16. Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki,
do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
17. aby człowiek Boży był w pełni gotowy,
wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła.
2 Tym 3:16-17

Masz pragnienie poznać Boże Słowo? Zanurzyć się w Jego natchnienie i mądrość?
Pismo Święte to głos i objawienie się samego Boga, dane nam ludziom w darze, abyśmy mogli Go poznawać i mieć z Nim prawdziwą żywą relację. Z Bogiem, naszym prawdziwym Ojcem.
Serdecznie zapraszamy na studium, gdzie w miłej atmosferze zgłębiamy przesłanie Biblii.

Prowadzący: Pastor Andrzej Jeziernicki
Czas i miejsce spotkań: każdy wtorek o godz. 19:00 w biurze KCHWE przy ul. Sienkiewicza 3 w Kielcach.

Bieżący temat: Czasy ostateczne

Udostępnij na: