Służby Zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
w Kielcach

 

PASTOR Andrzej Jeziernicki

STARSI ZBORU: Tomasz Michalczyk, Gustaw Dąbrowski, Paweł Nogajczyk, Jacek Krzyścin.

DIAKONI: Helena Kasprzyk, Witold Kasprzyk, Anna Nogajczyk.

1Służba wstawienniczatel. 609-725-598
2Służba uwielbieniatel. 502-626-115
tel. 501-689-603
3Grupa porządkowatel. 536-403-176
4Grupa seniorówtel. 785-550-324
5Księgarniatel. 600-158-089
6Katechetykatel. 600-247-408
7Radio Kielcetel. 609-725-598
8Grupa kobiettel. 724-401-211
9Szkoła proroczatel. 724-401-211
10Grupa mężczyzntel. 609-725-598
11Gwiazdkowa Niespodziankatel. 500-449-042
12Grupa młodzieżowatel. 796-400-006
13Grupa modlitewnatel. 600-137-475